உங்கள் வலைப்பதிவுக்கு இலவச portfolio அடைப்பலகைகள்

உங்கள் வலைப்பதிவுக்கு இலவச portfolio அடைப்பலகைகள்    
ஆக்கம்: பகீ | January 29, 2009, 4:55 am

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிப்பது தொடர்பான தொடர்பதிவின் இரண்டாம் பகுதியில் portfolio ஒன்றினை வைத்திருப்பதன் பயன் பற்றி எழுதியிருந்தேன். அதில் portfolio பார்த்தவுடன் புரியக்கூடியதாக இருக்கவேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தேன். அப்படியான ஒரு தளத்தினை உருவாக்கி கொள்ள இலவசமாக பல வேர்ட்பிரஸ் அடைப்பலகைகள் இருக்கின்றன. நீங்கள் விரும்பினால் அவற்றை பயன்படுத்தி உங்களுக்கும் அவ்வாறான ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்