உங்கள் கணிணி திரை சுத்தம் செய்ய,,!

உங்கள் கணிணி திரை சுத்தம் செய்ய,,!    
ஆக்கம்: godsgift | March 7, 2008, 3:23 am

உங்கள் கணிணி திரை அசுத்தமாக இருந்தால், என் நண்பன் உங்களுக்கு உதவுவான்.. எப்படி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நகைச்சுவை