ஈ(ர)ழத்துளிகள்

ஈ(ர)ழத்துளிகள்    
ஆக்கம்: vizhiyan | May 25, 2009, 9:49 am

ஈ(ர)ழத்துளிகள்  பதுங்கியிரு இப்பதுகுழியில் அப்பா வந்தாலும் வருவேன் ________________________________________ கணக்குப் பாடம் ஒன்று இரண்டு மூனு நாலு அம்மா மொத்தம் நாலு குண்டுகள் உன் மீது?  ________________________________________  மழை வேண்டாமென வேண்டும் விசித்திர மனிதர்கள் நாங்கள்.. குண்டுமழை வேண்டாமென வேண்டும் மனிதர்கள் நாங்கள். சில சமயம் சந்தேகம் வலுக்கின்றது நாங்கள் மனிதர்கள் தானா?  ________________________________________  அப்பா எனக்கு பேய்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை மனிதம்