ஈழப்போராட்டம் பேசும் நூல்கள்

ஈழப்போராட்டம் பேசும் நூல்கள்    
ஆக்கம்: கானா பிரபா | January 24, 2009, 1:23 pm

எமது பூர்வீக தேசத்து நிலப்பரப்பு தற்காலிகமாகச் சூறையாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்தக் காலகட்டத்தில் தாயக விடுதலைப் பயணத்தின் போது தாம் சந்தித்த நேரடியாகச் சந்தித்த அனுபவங்களையும், கண்ட சாட்சியங்கள் மூலம் பலர் இந்த ஈழப்போராட்டத்தினை மையப்படுத்திய நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார்கள். இந்த நூற்பட்டியலைத் திரட்ட வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்து இங்குள்ள நூலகம்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் புத்தகம்