ஈழக் கவிஞருடன் ஒரு சந்திப்பு.

ஈழக் கவிஞருடன் ஒரு சந்திப்பு.    
ஆக்கம்: சேவியர் | September 1, 2008, 7:13 am

ஈழக் கவிஞர் ஒருவரைச் சந்தித்து உரையாடும் வாய்புக் கிடைத்தது. பணி நிமித்தமாக இந்தியா வந்திருந்த அவர் நேரம் ஒதுக்கி என்னைச் சந்தித்து எனது இல்லத்தில் சற்று நேரம் உணர்ச்சி பூர்வமான உரையாடலில் செலவிட்டது உண்மையிலேயே மனதுக்கு நிறைவாய் இருந்தது. மல்லியப்பு சந்தி எனும் கவிதைத் தொகுப்பின் மூலமாக தமிழ் இலக்கியத்தோடும், தமிழ் ஈழ வரலாற்றோடும் தனக்குள்ள நெருக்கத்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் இலக்கியம்