இஸ்லாம் - ஓர் அரேபிய கலாச்சாரப் புரட்சி

இஸ்லாம் - ஓர் அரேபிய கலாச்சாரப் புரட்சி    
ஆக்கம்: கலையரசன் | January 17, 2010, 6:00 am

இலங்கையில் முதன்முதலாக இஸ்லாமிய மதம் அரேபிய வணிகர்களால் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டது. அதே காலத்தில் இந்தியாவிலும் கேரளா கரையோரம் இஸ்லாம் என்ற புதிய மதத்தை கண்டுகொண்டது. உண்மையில் இஸ்லாமிய மதத்தின் தோற்றத்திற்கு முன்னரே, அரேபிய வணிகர்கள் இந்திய உப கண்டத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். பண்டைய காலத்தில் வருடக்கணக்கான கடல் போக்குவரத்தின் ஆயாசம் காரணமாக, புலம்பெயர்ந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: