இவர்கள் பாபாவைச் சந்தித்தால்...

இவர்கள் பாபாவைச் சந்தித்தால்...    
ஆக்கம்: கண்மணி | February 18, 2007, 9:36 am

இவர்கள் பாபாவைச் சந்தித்தால்..தலைப்பைப் பார்த்து ஏதோ பா.க.ச பதிவுன்னு நெனக்காதீங்கநெசமாவே [சாய்]பாபாவை சந்தித்தால் என்சுட்ட பதிவு பாதியும்,உல்ட்டா பண்ணசொந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை