இளைஞர்களைப் பிடிக்கும் இணைய வலை

இளைஞர்களைப் பிடிக்கும் இணைய வலை    
ஆக்கம்: சேவியர் | September 8, 2008, 2:12 pm

எப்போ பார்த்தாலும் இணையம், இணையம் என்று கணினியே கதியாகக் கிடக்கிறார் என் கணவர். வீட்டைக் கவனிப்பதில்லை, குழந்தைகளுடன் போதிய நேரம் செலவிடுவதில்லை. என்னிடம் பேசுவதற்குக் கூட அவருக்கு நேரமில்லை. நள்ளிரவு வரை இணையத்தில் எங்கெங்கோ உலாவிக் கொண்டு சோர்ந்து போய் தூங்கி விடுகிறார். வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லாமல் போய்விட்டது. மணவிலக்கு கோரலாமா என யோசிக்கிறேன் என தன்னிடம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்