இளமை

இளமை    
ஆக்கம்: கென் | March 16, 2008, 10:24 am

மூன்று பெண்களுடனான பரிசீலனையில்அவள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாள்வயதின் இளமை மார்பில் தெறித்துஅழைக்க‌நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் திட்டிய வார்த்தைகள்காதில் நுழையாமல் சாக்கடை மழையானதுலிப்ஸ்டிக் வண்ணம் அழிந்து போயிருந்ததுகைப்பையின் கண்ணாடியில் அலங்கரித்துக்கொண்டாள்அறைக்கான அவளுக்குமான வாடகைப்பணம்கைமாறிட‌இருள்நுழைந்து அழைத்துபோனாள்ஆள்பிடித்த‌வ‌ன் த‌லைச்சொரிய‌...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை