இலவச கல்விக்கு ஆதரவாக உலக மாணவர்கள் போராட்டம்

இலவச கல்விக்கு ஆதரவாக உலக மாணவர்கள் போராட்டம்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | November 15, 2009, 9:27 am

ஐரோப்பாவில் மிக அண்மைக்காலம் வரையில் ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா, போலந்து போன்ற நாடுகளில் பல்கலைக்கழகம் வரை இலவசக் கல்வி வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது ஐரோப்பிய யூனியன், நவ-லிபரலிச அடிப்படைவாத பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை திணித்து வருகின்றது. நலன்புரி அரசு பெற்றுத் தந்த மக்களின் உரிமைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறித்து வருகின்றது. அதன் ஒரு கட்டமாக பல்கலைக்கழகங்கள் பெற்று வந்த அரச...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி