இலங்கையின் CDMA பயனரும் லினக்சும்

இலங்கையின் CDMA பயனரும் லினக்சும்    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | March 2, 2007, 9:38 am

இலங்கையில் கொழும்புக்கு வெளியே வாழும் அதிகளவான மக்களிடம் சென்று சேரக்கூடிய செலவு குறைந்த ஒரே ஒரு இணையத்தொடர்பு தொழிநுட்பம், CDMA தொலைபேசி வழியாக இணைப்பை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி ஈழம்