இலங்கைப் பேராசிரியர்கள் முனைவர் அ.சண்முகதாசு - முனைவர் மனோன்மணி

இலங்கைப் பேராசிரியர்கள் முனைவர் அ.சண்முகதாசு - முனைவர் மனோன்மணி    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | December 21, 2008, 1:22 am

பேராசிரியர் அ.சண்முகதாசுமுனைவர் மனோன்மணி சண்முகதாசுதமிழ் தொடர்பிலான கருத்தரங்குகள் எந்தப் பொருளில் எங்கு நடந்தாலும் கலந்துகொண்டு கட்டுரை படித்துத் தம் ஆய்வுத்திறமையால் அனைவரது உள்ளத்திலும் இடம்பிடிக்கும் இலக்கிய இணையர்கள் பேராசிரியர் அ.சண்முகதாசு அவர்களும் முனைவர் மனோன்மணி சண்முகதாசு அவர்களும் ஆவார்கள்.இவர்கள் இலங்கையை மையமிட்டு வாழ்ந்தாலும் உலக அளவில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்