இலங்கை சிங்கள சினிமாவின் வரலாறு

இலங்கை சிங்கள சினிமாவின் வரலாறு    
ஆக்கம்: mariemahendran | February 14, 2009, 4:59 am

                          1901ம் ஆண்டில் போயர் (டீழுநுசு) சிறைச்சாலையில் போர்க் கைதிகளுக்குத் திரையிடப்பட்ட ஒரு மௌன செய்திச் சுருளே (Nநுறுளு சுநுநுடு) இலங்கையில் (1972 வரை சிலோன் என்றழைக்கப்பட்ட) திரையிடப்பட்ட முதல் திரைப்படமாகும். 1903ல் கொழும்பில் முதல் திரையரங்கம் திறக்கப்பட்டது. 1945ல் ஆசியாவின் முதல் திரைப்படச் சங்கமாகக் கருதப்படும் கொழும்பு திரைப்படச் சங்கம் தொடங்கப்பட்டது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு திரைப்படம்