இலங்கை இனப்பிரச்சினையின் பரிணாமம் - BBC வரலாற்று ஆவணப்படம்

இலங்கை இனப்பிரச்சினையின் பரிணாமம் - BBC வரலாற்று ஆவணப்படம்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | June 17, 2009, 3:32 pm

இலங்கையில் சிங்கள-தமிழ் இனப் போரின் காரணிகளை வரலாற்றுப் பின்புலத்துடன் ஆராயும் BBC ஆவணப்படம். Evolution of the Ethnic War Part 1:Part...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: