இலங்கை இனத்துவ அரசியலின் தொடக்கங்கள்

இலங்கை இனத்துவ அரசியலின் தொடக்கங்கள்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | May 3, 2009, 9:46 pm

இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை வரலாறு குறித்த ஆய்வாக "புதிய பூமி" பத்திரிகையில் இமயரவரம்பன் எழுதிவரும் கட்டுரைத் தொடரின் ஒரு பகுதியை இணைய வாசகர்களுக்காக இங்கே பதிவிடுகிறேன்.இனத்துவ அரசியலின் தொடக்கங்கள்இமயவரம்பன்அன்றைய தேசிய அரசியல் உருவாக்கத்திற் பங்களிக்கக் கூடியவர்களாகத் தமிழருஞ் சிங்களவருமே முன்னிலையில் நின்றனர். எனினும் வர்க்கமுஞ் சாதியும் அவர்களிடையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்