இருவகை மேலாளர்கள் - (ஒரு நிமிட மேலாளர் பகுதி 2)

இருவகை மேலாளர்கள் - (ஒரு நிமிட மேலாளர் பகுதி 2)    
ஆக்கம்: குமரன் (Kumaran) | May 6, 2007, 9:29 pm

இந்தத் தொடரின் முதல் பகுதியை இங்கே படிக்கலாம். ***இந்த உலகில் இருக்கும் மேலாளர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் இருவகையில் அடங்கிவிடுவார்கள். இரண்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி பணி