இருபதாம் நூற்றாண்டின் காப்பியப் போக்குகள்

இருபதாம் நூற்றாண்டின் காப்பியப் போக்குகள்    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | April 2, 2007, 4:47 pm

தமிழ்க் கவிதைத்துறை இருபதாம் நூற்றாண்டில் பல நிலைகளில் வளர்ந்துள்ளது. பாரதியாரின் வருகை, பாவேந்தரின் வருகை தமிழ்க் கவிதைத்துறையில் பல புதுமைகள் நிலவ காரணமாக அமைந்தன....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்