இருந்தது

இருந்தது    
ஆக்கம்: ராஜா சந்திரசேகர் | April 19, 2010, 3:39 pm

கண்ணாடிக் குவளைக்குள்இருந்த மீனுக்குள்இருந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை