இருத்தலை தக்கவைத்துக் கொள்ளும் நவின சித்தாந்தம் !

இருத்தலை தக்கவைத்துக் கொள்ளும் நவின சித்தாந்தம் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | September 8, 2007, 5:40 pm

ஆங்கிலத்தில் அருமையான ஒரு சொல் 'சர்வைவல் ஆப் பிட் நெஸ்'. அதாவது 'எது போராடுகிறதே அதுவே வாழ்கிறது' என்பது எளிமையான தமிழ் பொருள் விளக்கம். ஒருவனுக்கு தனிமனிதன் என்பது ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்