இரு வார்த்தைகள்

இரு வார்த்தைகள்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | August 9, 2008, 6:28 pm

சற்று வயது கூடியவேலைக்காரன்தன் நுட்பம் கலையாவிரல் பாவங்களுடன்மிக மெதுவாய்மரம் அறுத்துசரி பார்த்துதக்கபடி பொறுத்திவடிவம் அளந்துஆணிகள் அடித்துவருடிக் கொடுத்துதன்னையே ஒரு முறை பெயர்த்துகிடத்திபின் எடுத்துகண்ணோரம் வந்தஒரு சொட்டைபோட்டுபோல் வைத்துதுக்க வண்ணம் பூசிமரத்துகள்களைஅப்புறப்படுத்திமஞ்சள் வெயில் படஉருவாக்கிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை