இரு திரைப்படங்கள்

இரு திரைப்படங்கள்    
ஆக்கம்: Badri | May 22, 2007, 9:42 am

பெரியார்இந்தப் படம் பற்றி 'இட்லிவடை' ஒரு பதிவு எழுதியிருந்தார். இரவுக்காட்சியில் வுட்லண்ட்ஸ் திரையரங்கில் 15% கூட அரங்கு நிரம்பவில்லை என்று....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்