இரசித்தவையும் இரசிக்க முடியாது போனவையும்

இரசித்தவையும் இரசிக்க முடியாது போனவையும்    
ஆக்கம்: வி. ஜெ. சந்திரன் | August 26, 2007, 3:16 pm

90 கும் 95 க்கும் இடைப்பட்ட காலங்களில் ஈழத்தில் குறிப்பா யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த இசை நிகழ்ச்சிகள் பற்றி அந்த நேரத்தில் இருந்தாக்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமெண்டு நினைக்கிறன். மின்சாரமற்ற,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் பண்பாடு