இயற்கை நியதிகளின் மீறல்: இந்திய வேளாண்மையின் சரிவு

இயற்கை நியதிகளின் மீறல்: இந்திய வேளாண்மையின் சரிவு    
ஆக்கம்: (author unknown) | May 11, 2008, 1:08 pm

சங்கீதா ஸ்ரீராம் விவசாய வாழ்க்கைமுறை வியாபாரமாக மாறியதில் வலுவிழந்தது விவசாயிகள் மட்டுமல்ல. நம் பூமியும்தான். விவசாயக் கழிவுகளையும் மாட்டுச் சாண எருவையும் கொண்டு பூமியின் பசியை ஆற்றி, மழைநீரை கவனமாகச் சேகரித்து பூமியின் தாகத்தைத் தணித்து, மென்மையான கருவிகளைக் கொண்டு உழுது, அன்புடனும் அரவணைப்புடனும் பூமியைப் பாதுகாத்துவந்தான் பாரம்பரிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்