இப்படியும் வளரும் மரங்கள்.

இப்படியும் வளரும் மரங்கள்.    
ஆக்கம்: வின்சென்ட். | January 6, 2009, 1:30 pm

நண்பர் ஒருவர் மரம் பற்றிய சில புகைபடங்களை எனக்கு மின்னஞ்சலில் அனுப்பிவைத்தார். வித்தியாசமாக வளரும் அவைகளை உங்கள் பார்வைக்கு வைக்கிறேன். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்