இன்றைய அரசு மருத்துவமனையும் அதன் போட்டோவும்!!!

இன்றைய அரசு மருத்துவமனையும் அதன் போட்டோவும்!!!    
ஆக்கம்: குசும்பன் | February 9, 2009, 5:45 am

அரசு மருத்துவமனை என்றால் நமக்கு உடனே நினைவுக்கு மட்டும் இன்றி மூக்குக்கும்வருவது அதன் பினாயில் நெடியும், சுகாதரமற்ற பராமரிப்பும்தான். எல்லோரிடமும் இருக்கும் ஒரு நினைப்பு காய்ச்சல் வந்து அங்கு போனால் அதோடு வயிற்றுப்போக்கையும் வாங்கி வரவேண்டும் அல்லது ஒரு நோய்க்கு சிகிச்சை எடுக்கபோனால் அதோடு இலவச இனைப்பும் வரும் என்ற பயம். இவை அனைத்தும் உங்கள் மனதில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்