இன்றைக்கு சந்திர கிரகணத்தின்போது வானத்தில் செங்கல் வண்ணச் சந்திரன்

இன்றைக்கு சந்திர கிரகணத்தின்போது வானத்தில் செங்கல் வண்ணச் சந்திரன்    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | February 20, 2008, 4:50 pm

Total lunar eclipse of March 3, 2007. People across the western hemisphere may be surprised to see a rust-colored moon in the sky February 21, 2008. (Credit: M P Mobberley, British Astronomical Association) From: sciencedaily இன்றிரவு சந்திர கிரகணம். அந்த நேரத்தில் வானத்தைக் கட்டாயம் பாருங்கள். வழக்கமான வெள்ளை நிறத்தில் இல்லாமல் செங்கல் நிறத்தில் சந்திரன் இருக்குமென்று தெரிகிறது. இது வடமேற்கு ஆப்பிரிக்கா, மேற்கு ஐரோப்பா, கிழக்கு வட-அமெரிக்கா மற்றும் தென்னமெரிக்கா முழுக்கவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்ச்சிகள்