இன்று கடற்கொள்ளையர்கள், நாளை கம்பெனி முதலாளிகள்

இன்று கடற்கொள்ளையர்கள், நாளை கம்பெனி முதலாளிகள்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | November 19, 2008, 11:58 am

"நமது நாட்டை சிங்கப்பூர் போல மாற்றிக் காட்ட வேண்டும்." இவ்வாறு அரசியல்வாதிகள் முதல் சாதாரண மக்கள் வரை, ஒரு ஆசிய நாடான சிங்கப்பூர் பணக்கார நாடாக இருப்பதை உதாரணமாக காட்டி, வியந்துரைப்பதை பலர் கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் "சிங்கப்பூர் செல்வந்த நாடானது எப்படி?" என்ற இரகசியம் தெரிந்தவர்கள் மிகக் குறைவு. ஒரு காலத்தில் மீனவர்களின் தீவாக இருந்து, பிற்காலத்தில் சீன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்