இன்னா :-(

இன்னா :-(    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | August 24, 2007, 4:58 am

ஏறக்குறைய மூன்று தசாப்தங்களுக்கு முன் நடந்தது அது. நிறைந்த அமாவசை அன்று அக்குழந்தை பிறந்தது."பையன் பொறந்துருக்கானே எப்படியிருக்கான்? அம்மா மாதிரி கருப்பா? அப்பா மாதிரி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை