இந்துக்களின் போரில் வென்றது யாழ் இந்து.

இந்துக்களின் போரில் வென்றது யாழ் இந்து.    
ஆக்கம்: பகீ | May 12, 2008, 6:16 pm

இந்த வருடம் தொடங்கிய “இந்துக்களின் போரின்” தொடர்ச்சியாக போன சனிக்கிழமை யாழ் இந்து மைதானத்தில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஐம்பது பந்துப்பரிமாற்றங்களை கொண்ட துடுப்பாட்டப்போட்டி நடைபெற்றது. விறுவிறுப்பாக நடந்த போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய யாழ் இந்து 222 ஓட்டங்கள் குவிக்க, தொடர்ந்து வந்த பெரிதும் வெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட கொக்குவில் இந்து 209 ஓட்டங்களுக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் விளையாட்டு