இந்திரனே சாலும் கரி

இந்திரனே சாலும் கரி    
ஆக்கம்: Banukumar | January 25, 2008, 6:23 pm

இந்திரனே சாலும் கரிதிருக்குறளில் நீத்தார் பெருமை என்னும் அதிகாரத்தில் வரும் குறளின் கடைசி அடி இவ்வாறு வரும் ‘இந்திரனே சாலும் கரி”. இந்தப் பாடலைப் படிக்கும் போதெல்லாம் எனக்குள் எழுந்தக் கேள்விகள் நிறைய என்றாலும் அவற்றுக்கு ஏனோ முக்கியத்துவம் கொடுக்காமலே இருந்து வந்தேன். சமீபத்தில் என் நண்பரிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, இந்தப் பாடலைச் சொல்லி இதற்கு சமண...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்