இந்தியாவை புரையோட வைக்கும் புரையிரும்பாலைகள்

இந்தியாவை புரையோட வைக்கும் புரையிரும்பாலைகள்    
ஆக்கம்: குட்டிபிசாசு | February 20, 2010, 2:38 pm

நாட்டிற்கு முன்னேற்றம் அவசியம், அந்த அவசியம் நாட்டினுடைய வளத்தையும் சுற்றுப்புறசூழலையும் சீர்கெடுத்துத்தான் வளரவேண்டுமா? இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் புரையிரும்பு ஆலைகள் அதிக அளவில் பெருகிவருவது. வெவ்வேறு சுற்றுப்புற சுகாதார நாசங்களால் மக்கள் அவதியுறும் வேளையில், புரையிரும்பு (sponge iron) என்ற DRI (Direct-reduced iron) இரும்பு உற்பத்தியால் இந்தியா புரையோடிக் கொண்டிருக்கிறது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்