இந்தியாவின் பேங்காக் !

இந்தியாவின் பேங்காக் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | June 11, 2008, 5:08 am

பேங்காக் சுற்றுலா சென்றிருப்பவர்களால் இந்தியாவில் ஒரு நகரை தாய்லாந்த் பேங்காக் உடன் ஒப்பிட முடியும். ஆம்...! கேரளாவில் இருக்கும் கொச்சி - எர்ணாகுளம் தான் சிறிய பேங்காக் நகர் போலவே இருக்கிறது. குட்டி குட்டி தீவுகள், படகு பயணம், படகு போக்குவரத்து என கேரளாவின் கொச்சின் நகரம் பேங்காக் நகரைப் போலவே இருக்கிறது.கொச்சி எர்ணாகுளத்தின் படகு துறையில் இருந்து பல்வேறு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் பயணம்