இந்தியாவின் கிரிக்கெட் Highlights Package

இந்தியாவின் கிரிக்கெட் Highlights Package    
ஆக்கம்: Bala | April 3, 2008, 6:09 am

சென்னை ஆட்டத்தின் போது, சேவாகின் ஆட்டத்தை பற்றிக் கேட்ட போது, ராகுல் திராவிட் சொன்னது " அவர் ஆட்டத்தைப் பார்த்தது ஒரு Highlights Package ஐப் போல இருந்தது. இன்று முழு இந்திய அணியும் ஆடிய ஆட்டம் இன்னுமொரு Highlights Package ஐப் போல அவ்வளவு சுருக்கமாக இருந்தது. என்னதான் இருந்தாலும்                     20-20 champion அல்லவா, அதான் 20 over லியே ஆட்டத்தை முடித்துக் கொண்டு விட்டார்கள். என்னடா, விடுமுறை நாளிலே 12:00...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: விளையாட்டு