இந்தியர்களை தாக்கும் மிக கொடிய நோய்

இந்தியர்களை தாக்கும் மிக கொடிய நோய்    
ஆக்கம்: புதுமை பித்தன் | February 29, 2008, 7:13 am

நமது நாட்டில் ஒரு கொடிய நோய் பரவியுள்ளது, அந்த நோயின் தாக்கம் உலகளவில் இந்தியாவில்தான் அதிகம் என்பது நிதற்சனமான உண்மை, அந்த நோய் கண்டிப்பாக எயிட்ஸ் அல்ல இது அதனினும் கொடியதுஅந்த நோயின் தாக்கம் வந்த மாணவர்கள் சரியாக பள்ளிக்கு செல்ல மாட்டார்கள், இளைஞ்ர்கள் அலுவலகம் செல்லமாட்டார்கள் , சென்றாலும் அடிக்கடி காரணமில்லாமல் வெளியில் சென்று விடுவார்கள், வீட்டில் உள்ள...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: விளையாட்டு புதிர்