இந்தியப் பயணம் 13 - நாக்பூர் போபால்

இந்தியப் பயணம் 13 - நாக்பூர் போபால்    
ஆக்கம்: தள மேலாளர் | September 17, 2008, 1:30 am

தர்மபுரியிலிருந்து காலையில் கிளம்பி வெயில் வெள்ளியாகிக் கொண்டிருந்தபோது அடிலாபாத் போகும் வழியை விசாரித்தபடியே சென்றோம். இதற்குள் வழிகேட்பது எங்களுக்கு ஒரு கலையாகவே ஆகிவிட்டிருந்தது. வழிகேட்பது சுலபம்தான். ஊர்பெயரை கேள்வித்தொனியுடன் சொன்னால் போதும். என்ன சிக்கல் என்றால் நாம் ஓர் ஊர் பெயரைச் சொல்லும் உச்சரிப்பு அந்த ஊரில் அவ்ழக்கமே இருக்காது. மேலும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்