இந்தியப் பயணம் 12 - கரீம் நகர், தர்மபுரி

இந்தியப் பயணம் 12 - கரீம் நகர், தர்மபுரி    
ஆக்கம்: தள மேலாளர் | September 16, 2008, 1:18 am

வரங்கல்லை பார்த்து முடிக்க மிகவும் தாமதமாகியது. இந்தப்பயணத்தில் இடங்களை அதிவேகமாகப் பார்வையிடுவது என்ற விதியை வைத்திருந்தோம். இருபதுநாளில் இந்தியா என்பது ஒருசோற்றுப்பதம்தான். பெரும்பாலான இந்திய நகரங்கள் ஆழமான வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்டவை. சிற்றூர்களில்கூட பெரும் நகரங்கள் பண்பாடுகள் இருந்து மறைந்திருக்கும். உதாரணமாக இப்போது நாங்கள் இன்னும் ஆந்திர எல்லையை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்