இந்திய வேளாண்மையின் சரிவு

இந்திய வேளாண்மையின் சரிவு    
ஆக்கம்: (author unknown) | August 6, 2008, 3:39 pm

சங்கீதா ஸ்ரீராம் பாசன முறைகளும் நீர்வளமேலாண்மையும்நில வளம், கால்நடை வளம் ஆகியவற்றின் சரிவைப் பற்றிப் பார்த்தோம். இனி, நீர்வளம் வற்றியது பற்றியும் வறண்ட பாசன நிலங்கள் கெட்டுப்போன கதையையும் தெரிந்துகொள்ளலாம். நம் நாட்டின் நீர் வளம் இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் சீரழியத் தொடங்கியது. அந்தச் சீரழிவு இன்றுவரை பலவிதங்களில் தொடர்ந்து வருகிறது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்