இந்திய மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்பு

இந்திய மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்பு    
ஆக்கம்: முனைவர் சே.கல்பனா | March 24, 2009, 2:12 pm

உலகின் அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கபட்ட அற இலக்கியம் திருக்குறள்.இந்நூலை முதன்முதலில் மொழிபெயர்த்த பெருமைக்குரியவர் வீரமாமுனிவர்.1730-ஆம் ஆண்டு இவர் இலத்தின் மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்ந்தார். அதன்பிறகு பலவேறு மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப் பெற்றுள்ளது.மலையாளம்1. கிருஷ்ண வைத்தியன் (1863,1984)2. அழகாத்துக்குருபு (1875)3. நீதிபதி கோவிந்த பிள்ளை (1915)4. ராமசாமி ஐயா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்