இந்திய மொழிகளின் விக்கிப்பீடியாக்களின் இன்றைய நிலை

இந்திய மொழிகளின் விக்கிப்பீடியாக்களின் இன்றைய நிலை    
ஆக்கம்: நற்கீரன் | November 22, 2008, 3:35 am

இந்தியாவில் 22 மொழிகள் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற மொழிகள். இவை தவிர இந்தியாவில் 400 மேற்பட்ட மொழிகள் உண்டு. இவை எல்லாவற்றிலும் ஒரு விக்கிப்பீடியாத் திட்டம் இன்னும் இல்லை. 18 இந்திய மொழிகளில்தான் விக்கிப்பீடியாக்கள் உண்டு. பெரிய இந்திய மொழிகளின் விக்கிப்பீடியாக்கள் கூட சிறிய ஐரோப்பிய மொழி விக்கிப்பீடியாக்களை விட வளர்ச்சி குன்றியவை. மலையாளம், தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, வங்காளம்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்