இந்திய சரித்திரக் களஞ்சியம்

இந்திய சரித்திரக் களஞ்சியம்    
ஆக்கம்: (author unknown) | March 4, 2009, 4:39 am

தமிழில் வெளியாகும் பெரும்பான்மை வரலாற்று நூல்கள் படிக்க அலுப்பூட்டும் நடையில் எழுதப்படுகின்றன. அத்தோடு மரபான வரலாற்றுத் தகவல்களைத் தாண்டி அதில் வேறு எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. காலத்தைப் பிரித்து காட்டும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு புத்தகம்