இந்திய கிரிக்கெட் லீக்

இந்திய கிரிக்கெட் லீக்    
ஆக்கம்: Badri | August 7, 2007, 10:31 am

ஜீ தொலைக்காட்சியின் சுபாஷ் சந்திரா 'இந்திய கிரிக்கெட் லீக்' என்ற அமைப்பை உருவாக்கி அதற்கு கபில் தேவைத் தலைவராக நியமித்திருக்கிறார். அதைப்பற்றிய ஒரு பார்வை. ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »