இந்திய அமெரிக்க அணுவாற்றல் ஒத்துழைப்பு

இந்திய அமெரிக்க அணுவாற்றல் ஒத்துழைப்பு    
ஆக்கம்: Badri | August 8, 2007, 5:27 pm

சென்ற ஆண்டு இந்திய அமெரிக்க அணு ஆற்றல் ஒத்துழைப்பு தொடர்பான ஒப்பந்தம் பற்றிய செய்திகள் வெளியே வந்த நேரத்தில் கல்பாக்கம் அணு மின் நிலையத்தில் உலை பாதுகாப்பு அதிகாரியாக இருந்த திரு....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஒலிப்பதிவு