இந்திய அமெரிக்க அணுசக்தி ஒப்பந்தம்

இந்திய அமெரிக்க அணுசக்தி ஒப்பந்தம்    
ஆக்கம்: Badri | August 14, 2007, 3:45 am

இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே கடந்த இரு ஆண்டுகளாக விவாதிக்கப்பட்டு அணுசக்தி தொடர்பான ஓர் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டிருக்கிறது.இந்திய அரசியல் அமைப்புச்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »