இந்த வருடம் எங்களுக்கு தீபாவளி இல்லை.

இந்த வருடம் எங்களுக்கு தீபாவளி இல்லை.    
ஆக்கம்: RATHNESH | November 3, 2007, 3:29 pm

நம் வாழ்க்கையின் போலிப் பாசாங்குகளில் முக்கியமான ஒன்று, "என் மாமனார் இறந்து எட்டு மாதம் தான் ஆகுது; என் தாத்தா இறந்து ஆறு மாசம் தான் ஆகுது. அதனால் எங்களுக்கு இந்த வருஷம் தீபாவளி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பண்பாடு