இந்த தமிழ் படுத்தும் பாடு...!!

இந்த தமிழ் படுத்தும் பாடு...!!    
ஆக்கம்: ஷைலஜா | May 18, 2008, 9:41 am

தமிழ் அழகுமொழி.அதே சமயம் சரியாகப் பயன்படுத்தப் படாவிட்டால் அர்த்தத்தையே மாற்றிவிடும்!பாண்டியன் "கொண்டு அச்சிலம்பு கொணர்க" என்று சொன்னானா" கொன்று அச்சிலம்பு கொணர்க" என்று சொன்னானா என்பது சரியாகப் புரியாததனால் என்னவெல்லாம் விபரீதம் நிகழ்ந்தது? இலக்கியத்தைவிடுங்கள்..பள்ளியிலொரு மாணவன் 'கண்ணகி மாசற்றவள்'என எழுதுவதற்குபதிலாய்,'கண்ணகி மாசுற்றவ்ள்'என 'ச' விற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்