இந்த ஏழைகள் வாழ்வது அவுஸ்திரேலியாவில்

இந்த ஏழைகள் வாழ்வது அவுஸ்திரேலியாவில்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | November 21, 2009, 1:28 pm

"வெறும் பாலைவனக் கட்டாந்தரையில் பாய் போட்டு படுக்கும் இடத்திற்காக அரசாங்கத்திற்கு வாடகை கொடுக்கிறோம்." Elise என்ற பெண்மணி தன்னைக் காண வந்த சர்வதேச மன்னிப்புசபை செயலதிபரிடம் கூறியவை. The unheard truth in the heart of Australia முதலாம் உலகம் என்று அழைக்கப்படும் பணக்கார நாடான அவுஸ்திரேலியாவில், "Utopia" என்ற பெயரிலான பூர்வீக குடிகளுக்கான பிரதேசம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு வாழும் "அபோரிஜன்"...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: