இதை அடக்குங்க பாக்கலாம் !

இதை அடக்குங்க பாக்கலாம் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | February 29, 2008, 1:31 pm

என்ன அதை அடக்கினேன், இதை அடக்கினேன்னு ஜம்பம் விட்டுட்டு திரியும் ஜல்லிக்கட்டு கில்லாடிகள் யாராச்சும் இருந்தா இந்த காளையை அடக்கச் சொல்லுங்களேன். ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள இந்த காளை, உலகிலுள்ள விலங்கினங்களிலேயே பெரிய கொம்பு உடையது எனும் பெருமையைப்( ? ) பெற்றுள்ளது. பாவம் இதைத் தூக்கிட்டு நடக்க அது என்ன பாடுபடுதோ ?…ம்…அதுக்கு தலைக்கனம் ரொம்பவே அதிகம் தான். பின் குறிப்பு :...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்