இதுவும் ஒரு வன்முறையே.

இதுவும் ஒரு வன்முறையே.    
ஆக்கம்: லக்ஷ்மி | February 17, 2007, 8:55 am

நேற்று சிவராத்திரியை முன்னிட்டு வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள கோவிலில் இரவு 5 கால பூஜை நடைபெற்றது. பூஜையெல்லாம் சரிதான். அதற்கு வந்திருந்த பக்தகோடிகள் இரவு கண்முழிக்க செய்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்