இது எப்பிடி இருக்கு..

இது எப்பிடி இருக்கு..    
ஆக்கம்: பகீ | August 1, 2007, 9:14 am

இந்த படங்களை எனக்கு நண்பர் ஒருவர் மின்னஞ்சலில அனுப்பியருந்தார். (அவருக்கு யார் அனுப்பின எண்டு அவரத்தான் கேக்கவேணும்). நீங்களும் பாருங்கோவன். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை