இதயம் இருக்கின்றதே --இரண்டாவது

இதயம் இருக்கின்றதே --இரண்டாவது    
ஆக்கம்: வல்லிசிம்ஹன் | October 25, 2007, 5:09 pm

வீட்டிலிருந்து வரும்போது இருந்த தைரியம் போய் விட்டது.வலிக்கிறதா என்று கேட்டால் ஆமாம் என்று மட்டும் சொல்லத் தெரிந்தது.அங்கே அப்போது தலைமை டாக்டர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு